• Placeholder

FRAKTION

Fraktion er modelbyggematerialer med historier. Oprindeligt udviklet til brug på workshop på Lykkebo Skole i samarbejde med arki_lab. Det er projekt under udvikling med fokus på, at tilføre alternative idéprocesser til prototyping og modelbyggeri, med udgangspunkt i genbrugelige materialer og deres fortællinger.

Materialerne består af små rester, gulvopfej, afskæringer mv. bl.a. fra andre guldmineprojekter. De afrenses, kategoriseres efter fraktion og pakkes i genbrugt emballage med lables om materialets hidtidige historie.

Modelmaterialerne dannede grobund for eleverne på Lykkebo Skoles fremtidsdrømme for deres lokalområde, og blev udgangspunkt for den efterfølgende fysiske etablering af elementerne ude i byrummet (også bygget med materialer fra guldminen), hvor eleverne selv stod bag boremaskinerne.

Fakta

Samarbejde: Arki_lab, Områdefornyelsen Kulbanekvarteret, Lykkebo Skole

Målgruppe: Elever, Studerende

Ydelse: Produktudvikling, Design, Workshopfacilitering

Sted: Lykkebo Skole, Valby

År: 2016

 
Image
Image
Image
Image
Image