Image
Image

Udemøbler

Igennem design workshops faciliteteret af arki_Lab havde børn og unge fra Vesterbro Ungdomsgård defineret tre elementer, de ønskede sig bygget på deres udearealer. Disse tre var et bålsted, et udekøkken og en lang bænk.

Designet af elementerne blev udviklet i tæt samarbejde med Studio Debris, og med arki_lab for at sikre sammenhæng mellem workshoppen og det endelige produkt.

Elementerne blev bygget udelukkende i genbrugsmaterialer fra Guldminen (gulvbrædder, tømmer og jernstænger). Vi udviklede et butcher block system til at kreere de store flader til hhv. siddepladser og køkkenbord. De tre elementer er endvidere bygget efter et Design for adskillelses-princip, som gør det nemt at genanvende materialerne, når de sidenhen skal tages ned.

Fakta

Samarbejde: Studio Debris & arki_lab

Målgruppe: Vesterbro Ungdomsgård, og deres brugere

Ydelse: Produktudvikling, Design & Etablering

Sted: Vesterbro Ungdomsgård, København V

År: 2016

 
 
Image
Image